Gra terenowa „Tajemnica ministra”

Jest rok 1921. Dogasają ostatnie odgłosy walk o granice II Rzeczpospolitej. Wydawać by się mogło, że pokój zapanuje na długo… Pewnego ciepłego dnia do Ostrowa nad Gopłem, gdzie na co dzień mieszka minister Juliusz Trzciński przybywają przedstawiciele wywiadu. Mają ważną wiadomość, która może zadecydować o dalszej przyszłości kraju. Ministra nie ma jednak na miejscu. Trzeba go jak najszybciej powiadomić o niebezpieczeństwie, które czyha nad krajem. Uczestnicy wcielą się w rolę agentów, którzy muszą odnaleźć właściciela pałacu w Ostrowie.

Miło jest nam poinformować, że we współpracy z sołectwami Ostrowo i Popowo w dniu 9 czerwca 2018 roku będziemy organizować grę terenową „Tajemnica ministra”. To znakomity pomysł na wspólną zabawę i poznanie historii nadgoplańskich wsi. Uczestnicy będą mieli okazję wykazać się w wielu ciekawych zadaniach. Na najlepszych czekają nagrody, na wszystkich miłe spotkanie przy ognisku 🙂

Gra rozpoczyna się o godz. 14:00 w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie nad Gopłem. Drużyny będą ruszały na trasę co 10 minut. Czas potrzebny na ukończenie gry to ok. 1,5 h. Rozstrzygnięcie wyników ok. 17:00.

Patronat medialny nad imprezą objął portal ikruszwica.pl

iKruszwica

Zgłoszeń drużyn należy dokonać drogą mailową, pisząc na adres fundacjamodrak@gmail.com lub telefoniczną, dzwoniąc pod nr 697 802 636.

Dokonując zgłoszenia należy podać nazwę drużyny, jej skład osobowy (wyznaczyć kapitana) oraz podać numer kontaktowy, który będzie dostępny w dniu gry.

Zgłoszeń należy dokonać do 3 czerwca 2018 roku. O udziale w zabawie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Regulamin oraz zasady gry terenowej „Tajemnica ministra”

  1. Celem gry jest promocja rekreacji ruchowej oraz upowszechnianie wiedzy o historii regionu nadgoplańskiego.
  2. Organizatorem gry terenowej jest Fundacja Modrak we współpracy z sołectwami Ostrowo i Popowo.
  3. Zadaniem Organizatora jest przygotowanie scenariusza rozgrywki oraz zapewnienie odpowiedniej liczby osób do przeprowadzenia gry.
  4. Gra odbywa się 9 czerwca 2018 roku w godzinach 14:00 – 17:00. Punktem startowym jest budynek świetlicy wiejskiej w Ostrowie.

Uczestnicy

   1. Uczestnikami gry terenowej mogą być drużyny składające się z trzech osób (przynajmniej jedna osoba pełnoletnia), które akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
   2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zabawie jedynie pod opieką osób dorosłych.
   3. Udział w grze jest bezpłatny.
   4. Gra odbywa się na terenie sołectwa Ostrowo i Popowo. Uczestnicy muszą liczyć się z przebyciem trasy liczącej ok. 3 km.
   5. Ze względu na kwestie organizacyjne w zabawie może wziąć udział maksymalnie osiem zespołów.
   6. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.
   7. Każda z drużyn zobowiązana jest do posiadania przynajmniej jednego aktywnego, naładowanego telefonu komórkowego.
   8. Drużyny poruszają się pieszo. Korzystanie ze środków transportu jest zabronione.
   9. Gra odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestników gry proszeni są o zachowanie ostrożności, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i poruszanie się poboczem.

Zgłoszenia

    1. Zgłoszeń drużyn należy dokonać drogą mailową, pisząc na adres fundacjamodrak@gmail.com lub telefoniczną, dzwoniąc pod nr 697 802 636.
    2. Dokonując zgłoszenia należy podać nazwę drużyny, jej skład osobowy (wyznaczyć kapitana) oraz podać numer kontaktowy, który będzie dostępny w dniu gry.
    3. Zgłoszeń należy dokonać do 3 czerwca 2018 roku. O udziale w zabawie decyduje kolejność zgłoszeń.
    4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia naboru.

Przebieg gry

    1. Drużyny proszone są o przybycie na godzinę 14:00 do budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie, gdzie nastąpi rozpoczęcie gry.
    2. Drużyny startują na trasę w odstępach 10 minut. Kolejność startu odbędzie się zgodnie z kolejnością przyjmowania zgłoszeń.
    3. W momencie startu uczestnicy otrzymują kartę gry, na której należy nanosić odpowiedzi z części zadań oraz na których Agenci będą dokonywać potwierdzenia wykonania zadania. Kartę należy zachować aż do końca rozgrywki. Jej zagubienie lub zniszczenie będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją zespołu.
    4. Drużyna pokonuje trasę wspólnie. Agenci mają prawo odmówić zaliczenia zadania w wypadku, gdy zespół będzie niekompletny. Rozdzielanie się grozi dyskwalifikacją.
    5. Niektóre z zadań wymagają niewielkiego wysiłku fizycznego. Wszelkie przeciwwskazania lekarskie należy zgłosić przed startem organizatorowi.
    6. Po dotarciu na metę należy przekazać kartę gry obsłudze punktu.
    7. Po weryfikacji kart zadań i zliczeniu punktów ogłaszane są wyniki. O klasyfikacji końcowej decyduje ilość punktów zdobytych podczas gry.
    8. Organizator zapewnia nagrody dla trzech najlepszych drużyn.
    9. W przypadku zdobycia przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby punktów o kolejności końcowej decyduje czas przebycia trasy.
    10. Limit czasowy na pokonanie trasy wynosi 90 minut. Po jego przekroczeniu za każde 5 minut drużyna otrzymuje jeden ujemny punkt. Po przekroczeniu 120 minut drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
    11. W czasie gry zabronione jest korzystanie z Internetu.
    12. Zniszczenie punktu z zadaniem jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

Postanowienia końcowe

   1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub nawet odwołania Gry bez podawania przyczyny.
   2. Organizator dołoży starań, aby o wszelkich zmianach poinformować uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem drogą telefoniczną lub za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjamodrak.com.
   3. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach medialnych oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
   4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie do momentu rozpoczęcia gry.
   5. Organizator oraz wszystkie podmioty z nim współpracujące przy przygotowaniu gry nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zakończeniu gry.
   6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone w czasie trwania gry, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich oraz nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas imprezy.
   7. Stawienie się na punkcie startu jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem.
   8. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania decyzjom organizatora.
   9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest ostateczną.

Jeden Komentarz Dodaj własny

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s