Badania terenowe

Nie tylko Mysia Wieża. Materialne i niematerialne dziedzictwo Ziemi Nadgoplańskiej to projekt badawczy realizowany przez Fundację Modrak przy wsparciu Gminy Kruszwica.

Fundacja Modrak serdecznie zaprasza do udziału w badaniach terenowych, które odbędą się w dniach 4-11 września na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Do udziału w badaniach zapraszamy studentów etnologii, historii, kulturoznawstwa, socjologii, dziennikarstwa i inne osoby zainteresowane przeprowadzaniem wywiadów z informatorami.

Badania terenowe obejmą wywiady z mieszkańcami Kruszwicy i wsi gminy Kruszwica, na podstawie wcześniej przygotowanego kwestionariusza. Obejmuje on m.in. takie tematy jak:

– dziedzictwo materialne ze szczególnym uwzględnieniem dworów i pałaców – ich historii i stosunku mieszkańców do tego typu obiektów;

– historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem życia społecznego wsi;

– kultury niematerialnej – elementów folkloru i obrzędowości.

W czasie badań uczestnicy będą także dokonywać dokumentacji zdjęciowej. Efekty pracy zostaną zamieszczone na stronie internetowej fundacji, a także posłużą do zorganizowania konferencji naukowej i powstania publikacji podsumowującej projekt.

Organizator zapewnia uczestnikom badań nocleg, ubezpieczenie, materiały oraz transport z Inowrocławia (węzeł kolejowy) do Kruszwicy, a poza tym piękne okoliczności przyrody i miłą atmosferę.

Uczestników prosimy o zabranie ze sobą w miarę możliwości dyktafonów, aparatów oraz rowerów.

Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 15 lipca drogą elektroniczną pod adres: fundacjamodrak@gmail.com, w tytule wpisując Badania terenowe. Pod tym adresem można także uzyskać dodatkowe informacje.

Do pobrania:

kwestionariusz zgloszeniowy

badania terenowe regulamin