Akcja renowacja: cmentarz ewangelicki we Wróblach

Prace na cmentarzu ewangelickim we Wróblach-Wolanach przebiegały w dwóch etapach. Jesienią 2015 roku, przy pomocy wolontariuszy z gimnazjum nr 3 w Bachorcach, udało nam się oczyścić teren nekropolii ze śmieci. Odkopaliśmy także dwa zapadnięte nagrobki. Udało się nam odnaleźć również fragment tablicy. Wiosną 2016 roku kontynuowaliśmy prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Dzięki temu udało się…