Cmentarz ewangelicki w Kobylnicy

Na cmentarzu tym chowani byli ewangelicy z Karska, Witowic i Kobylnicy. Na początku XX wieku wsie te stały się własnością Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, która na te tereny ściągnęła osadników z głębi Niemiec. Swoje potrzeby duchowe zaspakajali w bożnicy w Chełmcach. Cmentarz był czynny za pewne do końca wojny, o czym świadczy zachowana tablica nagrobna z września 1939 roku