Cmentarz ewangelicki Wróble-Wolany

Informacje o istnieniu w tym miejscu cmentarza ewangelickiego pochodzą z końca XIX wieku. Być może jednak już wcześniej otaczający go lasek był miejscem pochówków ofiar epidemii. Pod koniec XIX wieku zaledwie 21 ze 170 mieszkańców wsi było protestantami. Liczba ta wzrosła gwałtownie po roku 1905, gdy Wróble stały się własnością komisji kolonizacyjnej. W przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości wieś zamieszkiwało 106 ewangelików.

W 1909 roku podjęto decyzję o zamknięciu cmentarza (wg gminnego raportu zapełnionego w 60%). Pomimo tego, nadal odbywały się pojedyncze pochówki. W poł. lat 20. XX wieku, gdy ostatni Niemcy opuścili wieś, rada sołecka podjęła uchwałę o zachowaniu nekropolii jako ewentualnego grzebaliska epidemicznego. Według raportu z lat 30. obiekt był ogrodzony, na cmentarzu znajdowało się 12 nagrobków i pojedyncze mogiły ziemne.