Cmentarz katolicki w Piaskach

Początkowo cmentarz mieścił się na kościelnej górce. Pod koniec XIX wieku dokonano powiększenia go do obecnych rozmiarów. Najstarszymi obiektami są grobowce: Grabskich – po lewej stronie od głównego wejścia i Sielewiczów – po drugiej stronie wzgórza. Poza tym można odnaleźć groby z pierwszej poł. XX wieku, a także monument upamiętniający poległego powstańca wielkopolskiego.