Dworek w Karsku

Ceglany obiekt powstały w II połowie XIX wieku. Ówczesnym właścicielem folwarku w Karsku był ród Moszczeńskich. Posiadali oni swoje włości także w Rzeczycy. Słynny przedstawiciel rodu Alfons zasłużył się dla Kujaw podczas Wiosny Ludów i powstania styczniowego. W związku z położeniem Rzeczycy i Karska w pasie przygranicznym przez obie miejscowości maszerowali ochotnicy z Wielkiego Księstwa Poznańskiego by pomóc swym rodakom w walkach z Rosjanami w 1863 roku. Moszczeńscy posiadali folwark i dworek do 1891 roku.