Figury i przydrożne krzyże

Figura Matki Boskiej w Grodztwie

Figura Jana Chrzciciela w Piaskach

Figura św. Antoniego we Wróblach

Figura Najświętszej Marii Panny we Wróblach