Grodztwo – Figura Matki Boskiej

grodztwo

Figura Matki Boskiej znajduje się w miejscowości Grodztwo od bardzo niedawna. Ustawiono ją w tym miejscu po tragicznej dla okolicy wichurze z lata 2014 roku. Nawałnica, która obaliła słupy energetyczne i wiele starych drzew, nie oszczędziła także figury uprzednio stojącej w tym miejscu. Miejsce Matki Boskiej zajmował wcześniej Chrystus.

Sam cokół pamięta jeszcze czasy przedwojenne o czym informuje znajdująca się u jego nasady tablica.

Warto nadmienić, że w średniowieczu mniej więcej w tym miejscu znajdowała się osada służebna kruszwickiej kolegiaty – Świątniki. W późniejszych wiekach miejsce to stało się obiektem silnej kolonizacji niemieckiej o czym świadczą znajdujące się w okolicy cmentarze ewangelickie.