Janowice na starej fotografii

kac_janow_001

Nazwa: Dożynki
Sygnatura: KAC_JANOW_001
Prawa autorskie: Teresa Kubiak
Miejsce: Janowice, plac przy świetlicy
Data: 1987 r.
Opis: Występ muzyczny podczas dożynek gminnych w Janowicachkac_janow_002

Nazwa: Dożynki 2
Sygnatura: KAC_JANOW_002
Prawa autorskie: Teresa Kubiak
Miejsce: Janowice, plac przy świetlicy
Data: 1987 r.
Opis: Mieszkańcy i goście podczas dożynek gminnych w Janowicachkac_janow_003

Nazwa: Przedszkole 1
Sygnatura: KAC_JANOW_003
Prawa autorskie: Teresa Kubiak
Miejsce: Janowice
Data: lata 50. XX w.
Opis: Dzieci uczęszczające do przedszkola w Janowicach wraz z opiekunkami. Fotografię wykonano przed wejściem do dawnego pałacu, w którym placówkę ulokowano.kac_janow_004

Nazwa: Przedszkole 2
Sygnatura: KAC_JANOW_004
Prawa autorskie: Teresa Kubiak
Miejsce: Janowice
Data: lata 50. XX w.
Opis: Przedszkolaki podczas zajęć na świeżym powietrzu.