Kaplica w Leszczach

Budynek już nie istniejący. Znajdował się w parku dworskim. Mógł pomieścić ok. 300 osób, w związku z czym fundator kaplicy dr Tadeusz Grabski podejmował działania mające na celu ustanowienie w Leszczach samodzielnej parafii. Kaplica kształtem przypominała ośmiobok. Dach zwieńczony był niewielką kopułą, w której znajdowała się sygnaturka. Do wnętrza kaplicy prowadziły trzy wejścia. Jedno główne przeznaczone było dla wiernych, drugie boczne dla sług kościelnych, a trzecie dla „dziedzica” i jego rodziny. Kaplica połączona była przejściem z pałacem tak więc Grabski wchodził do niej bezpośrednio ze swej siedziby. W 1934 roku w podziemiach spoczęły szczątki dziedzica. Po II wojnie światowej obiekt uległ degradacji, aż do całkowitej rozbiórki.