Kaplica w Rzeczycy

Ufundowana w 1878 roku przez Alfonsa Moszczeńskiego. Powstała na fundamentach kościoła pw. Św. Stanisława, który spłonął w 1811 roku. Jest to niewielki obiekt, który może pomieścić ok 20-30 osób. Podziemia kaplicy stanowią miejsce wiecznego spoczynku przedstawicieli rodu Moszczeńskich, a także Wągrowieckich. Choć w ścianę kaplicy wmurowane jest pamiątkowe epitafium ku czci księdza Jędrzeja Kitowicza, to sławny polski pamiętnikarz i historyk pochowany jest w Rzeczycy w województwie łódzkim. Kaplica stanowiła pierwotnie obiekt filialny parafii w Ostrowie nad Gopłem, a od 1936 roku administruje nią każdorazowo proboszcz z Brześcia nad Gopłem.