Park dworski w Skotnikach

Jeszcze w latach 60. XX w. w tym miejscu stał okazały pałac rodziny Grabskich. Wśród zasłużonych członków tego rodu warto wymienić chociażby Józefa – organizatora kółek rolniczych, ziemianina intensywnie wspomagającego powstanie styczniowe. Tutaj przyszedł na świat także Lucjan Grabski – pionier inowrocławskiego przemysłu, współtwórca inowrocławskiego parku zdrojowego i pierwszego polskojęzycznego pisma na Kujawach – „Dziennika Kujawskiego”.

Więcej o tym zasłużonym rodzie dowiecie się z naszego bloga.