Kościół w Brześciu

Ceglany budynek, którego budowa zakończyła się w 1936 roku. Patronem świątyni jest św. Wojciech. Obiekt powstał z inicjatywy Czesława i Kazimiery Miech, ówczesnych właścicieli majątku ziemskiego Brześć i Bąkowo. Niektóre z elementów wyposażenia kościoła pochodzą ze spalonego w 1811 roku kościoła rzeczyckiego. Warto zobaczyć choćby dzwonnicę. Na jej szczycie oprócz dwóch dzwonów ufundowanych przez Miechów znajduje się jeden pamiętający jeszcze niejedno nabożeństwo w Rzeczycy.