Kościół w Piaskach

Parafia w Piaskach została wydzielona z kruszwickiej w wieku XVI, gdy  okazało się, że przez znaczną część roku droga prowadząca przez bagna do tamtejszego kościoła jest niedostępna dla mieszkańców wschodniego brzegu Gopła. Obecny kościół jest trzecim jaki stanął w tym miejscu. Co ciekawe, w XVIII wieku na placu przed świątynią odbywały się czasem sejmiki szlacheckie województw kujawskich. Pamięta je zapewne armatka-wiwatówka, którą odnajdziemy na prawo od wejścia. Obecną świątynię postawiono w latach 30. XX wieku według projektu wybitnego architekta Rogera Sławskiego. W czasie prac natrafiono na rzekome pozostałości pogańskiego miejsca kultowego. Warto wejść do środka, aby przyjrzeć się słynącemu łaskami obrazowi Matki Boskiej Pocieszenia, zachwycić się barokowym przepychem ołtarzy i kunsztem polichromii.