Pałacyk w Pieckach

XIX-wieczny pałacyk w Pieckach to jeden z lepiej zachowanych tego typu obiektów na ziemi nadgoplańskiej. Podobnie jak przed wiekami mieszka w niej ciągle ta sama rodzina – Bogaczów. Jej członkowie silnie angażowali się w działalność społeczną, m.in. w Kółkach Rolniczych i Towarzystwach Strzeleckich. Po drugiej stronie drogi widzimy dawny dom rodziny Miechów. O tej ciekawej rodzinie można dowiedzieć się więcej, odwiedzając Brześć nad Gopłem…