Piecki – szkoła

Szkoła w Pieckach powstała prawdopodobnie pod koniec XIX wieku. Szczególne czasy jej chluby przypadają na okres międzywojenny. Nauczycielem był wtedy Jan Waliński, który zorganizował tutaj znaną w regionie drużynę harcerską im. Kazimierza Wielkiego.