Popowo -żniwa i prace polowe

3

Nazwa: Żniwa – zbiór stogów wozem drabiniastym
Sygnatura: KAC_ZNIWA_001
Prawa autorskie: Natalia Gralak
Miejsce: Popowo
Data: lata 70. XX w.
Opis:  Zdjęcie przedstawia 6 osób na wozie w czasie zbierania stogów z pola.

2

Nazwa: Żniwa – młócka zboża
Sygnatura: KAC_ZNIWA_002
Prawa autorskie: Natalia Gralak
Miejsce: Popowo
Data: lata 70. XX w.
Opis: Mócka zboża z wykorzystaniem młocarni. Wykorzystywana maszyna to prawdopodobnie Agromet MZC. Stogi wrzucane od góry, z kolei zboże odprowadzane na bok za pomocą rury odchodzącej w lewo. 4

Nazwa: Żniwa – młócka zboża
Sygnatura: KAC_ZNIWA_003
Prawa autorskie: Natalia Gralak
Miejsce: Popowo
Data: lata 70. XX w.
Opis: Mócka zboża z wykorzystaniem młocarni. Wykorzystywana maszyna to prawdopodobnie Agromet MZC. 5

Nazwa: Żniwa – młócka zboża
Sygnatura: KAC_ZNIWA_004
Prawa autorskie: Natalia Gralak
Miejsce: Popowo
Data: lata 70. XX w.
Opis: Mócka zboża z wykorzystaniem młocarni. Wykorzystywana maszyna to prawdopodobnie Agromet MZC. Stogi wrzucane od góry, z kolei zboże odprowadzane na bok za pomocą rury odchodzącej w lewo. 6

Nazwa: Sianokosy w Popowie
Sygnatura: KAC_ZNIWA_005
Prawa autorskie: Natalia Gralak
Miejsce: Popowo
Data: lata 70. XX w.
Opis: Na zdjęciu widoczny zaprzęg z grabiami konnymi.8

Nazwa: Zwózka siana lub słomy
Sygnatura: KAC_ZNIWA_006
Prawa autorskie: Natalia Gralak
Miejsce: Popowo
Data: lata 70. XX w.
Opis: Na zdjęciu zaprzęg konny z wozem, na którym widać słomę lub siano.19

Nazwa: Żniwa – młócka zboża
Sygnatura: KAC_ZNIWA_007
Prawa autorskie: Natalia Gralak
Miejsce: Popowo
Data: lata 70. XX w.
Opis: Mócka zboża z wykorzystaniem młocarni. Wykorzystywana maszyna to prawdopodobnie Agromet MZC. Jedna osoba obsługuje młocarnię, trzy pozostałe zajmują się podawaniem snopów i układaniem słomy.