Racice na dawnej fotografii

22

Nazwa: Przedstawienie w Racicach
Sygnatura: KAC_RACIC_001
Prawa autorskie: archiwum rodziny Kruppik
Miejsce: Giżewo?
Data: lata 30. XX w.
Opis: Uczestnicy wystawionego w Racicach przedstawienia o tematyce kujawskiej. Kobiety i mężczyźni w strojach kujawskich. Z dzieckiem na ręku – Mieczysława Kruppik.