Racice

Na terenie Racic znajdują się liczne stanowiska archeologiczne z epoki żelaza, niemniej najcenniejsze znalezisko wciąż pozostaje do odnalezienia.

Mowa tu o grodzie, którego pozostałości nadal znajdują się na terenie wsi. Budowla stała jeszcze do lat 80. XIX wieku, gdy ją splantowano. Zrobiono to na tyle skutecznie, że dziś dokładne wskazanie lokalizacji grodu nie jest możliwe. Podobnie trudne jest dookreślenie czy obiekt powstał jeszcze w okresie plemiennym, czy raczej jego fundatorami byli już Piastowie. Znamy za to kres funkcjonowania grodu, który należy określić na poł. XI wieku.

W kolejnych wiekach Racice stały się własnością prywatną. W XV wieku posiadały kilku właścicieli, później dzierżyli je Raczyccy, Zawadzcy, Ulatowscy czy Ossowscy. Ciekawą postacią był z pewnością Serafin Ulatowski znany ze swojej nieugiętej postawy patriotycznej. Prowadziła ona do tego, że odmawiał on przyjmowania pism urzędowych, do póki nie będę one przetłumaczone na język polski. Nic dziwnego, że w momencie wybuchu powstania styczniowego, Serafin Ulatowski stanął na czele powiatowej komendy ds. pomocy powstańcom za co później został skazany na rok uwięzienia w twierdzy. Kolejnym właścicielem wsi był Zygmunt Wilkoński – twórca kujawskiego przemysłu i inicjator powstania inowrocławskiego uzdrowiska.

Później we wsi dominowała już ludność niemiecka, po której pozostały nie tylko charakterystyczne zabudowania, ale także kilka nazw lokalnych. W 1931 roku we wsi zawiązuje się ochotnicza straż pożarna, która pełniła także ważne funkcje kulturalne. Podobna rola przypadła też miejscowej szkole powstałej pod koniec XIX wieku jako miejsce nauki dzieci niemieckich kolonistów. W okresie międzywojennym udało się ją uruchomić w roku 1923. Kolejne problemy pojawiły się po wojnie, gdy po zaledwie trzech latach w 1949 roku obiekt znów zamknięto. Zaangażowanie społeczności sprawiło jednak, że szkoła mogła znów ruszyć. Kolejny kryzys nastąpił w 2007 roku, gdy szkołę ponownie zamknięto. Tym razem lokalna społeczność zdecydowała się na utworzenie szkoły społecznej, która z sukcesami funkcjonuje do tej pory.