Skotniki Zabłotne

To niewielkie osiedle stanowi dzisiaj część wsi Piecki. Powoli zanika pamięć o jego dawnej nazwie – Skotnikach Zabłotnych. Ta wczesnośredniowieczna osada wzięła swoją nazwę od hodowców bydła (skotarzy), którzy pełnili funkcje służebne wobec grodu kruszwickiego. Nic dziwnego, rozległe „błota” i łąki znakomicie się do tego nadawały. Pod koniec XIX wieku przy wjeździe do osady stał krzyż lub kapliczka. Dziś o dawnych wiekach przypomina tylko 100-letni bruk.