Spacer z powstaniem w tle

Charakterystyka trasy:

Długość: ok. 4 km

Natężenie ruchu: niskie i średnie

Nawierzchnia: Trasa miejska, wiedzie drogami posiadającymi chodniki.

Trudność: Szlak rekreacyjny. W dwóch miejscach występuje konieczność skorzystania ze schodów.

Uwagi: Trasa piesza, niemniej równie dobrze można pokonać ją rowerem.

Inspiracją do opracowania trasy były znakomite artykuły opublikowane na stronie www.kruszwica.tk. Zapraszamy na nią wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o udziale kruszwiczan w powstaniu wielkopolskim.

 

Przebieg trasy:

Wycieczkę proponujemy rozpocząć przed siedzibą Urzędu Miasta. Po drugiej stronie drogi znajdował się dawniej folwark, w którym stacjonowała powstańcza kawaleria. Idąc na północ, skręcamy w lewo i idziemy w stronę mostu. Po prawej stronie mijamy budynek Hotelu pod Mysią Wieżą.

Przekraczamy most i kierujemy się w lewo, w stronę Mysiej Wieży. Wchodzimy po schodach, aby zobaczyć, gdzie kiedyś znajdował się niepodległościowy pomnik.

Wracając do głównej ulicy (Zamkowej), kierujemy się w lewo pod górę. Tym samym dochodzimy do Rynku, który był miejscem składania powstańczej przysięgi. Przechodzimy go po przekątnej, a następnie skręcamy w ruchliwą ul. Niepodległości. Po ok. 200 metrach skręcamy w lewo w ul. Kasprowicza.

Po lewej stronie mijamy budynek liceum, w którym 2 stycznia rozbrojono niemieckich żołnierzy. Skręcając w kolejną ulicę w prawo, docieramy do budynku dworca kolejowego, gdzie padły jedyne strzały w walce o Kruszwicę.

Dochodzimy do końca ul. Lipowej, skręcamy w prawo, docierając ponownie do al. Niepodległości. Kierujemy się nią w stronę centrum miasta, mijając po prawej stronie budynek poczty. W lewo skręcamy dopiero w ul. Kraszewskiego (między domem sióstr elżbietanek z charakterystyczną figurą Matki Boskiej przed budynkiem a Urzędem Stanu Cywilnego).

Idziemy cały czas prosto, przecinając m.in. ul. Powstańców Wielkopolskich. Gdy droga dociera nad brzeg Gopła, skręcamy zgodnie z jej przebiegiem w lewo, a następnie pokonując schody dostajemy się na most cukrowniczej kolejki. Przechodzimy go, a następnie skręcamy na chodnik prowadzący do Kolegiaty. Na prawo od jej prezbiterium odnajdziemy pomnik-mogiłę poległych powstańców.