Szkoła we Woli Wapowskiej

Szkoła w tej miejscowości istniała już zapewne w XVIII wieku, choć najstarsza potwierdzona wzmianka wskazuje na lata 60. XIX wieku. Dzisiejszy, nowoczesny gmach zastąpił stojący obiekt wybudowany w roku 1913 (dziś znajdują się w nim mieszkania). Krótko przed wybuchem II wojny światowej, placówka otrzymała za patrona Józefa Piłsudskiego. Co ciekawe, w 1984 szkoła otrzymała imię innego polityka – Wincentego Witosa.