Telegramy ślubne

11

Nazwa: Telegram ślubny 1
Sygnatura: KAC_TELEG_001
Prawa autorskie: Kinga Nowińska
Miejsce: n/d
Data: 29 sierpnia 1927 r.
Opis: Telegram ślubny z okazji zawarcia związku małżeńskiego przez Mieczysławę Przybyszewską. W górnej części widoczna ilustracja czytającej pasterki oraz podpis „Towarzystwo – Czytelni – Ludowych – w – Poznaniu”. Poniżej treść życzeń nadesłanych przez Damazego Telgnera (?) z Poznania12

Nazwa: Telegram ślubny 2
Sygnatura: KAC_TELEG_002
Prawa autorskie: Kinga Nowińska
Miejsce: n/d
Data: 29 sierpnia 1927 r.
Opis: Telegram ślubny z okazji zawarcia związku małżeńskiego przez Mieczysławę Przybyszewską. W górnej części telegramu ilustracja personifikacji wiedzy na tle uniwersytetu ludowego w Dalkach, informacja „na dochód Towarzystwa Czytelni Ludowych” oraz hasło „Oświata ludu dokona cudu”. Poniżej treść życzeń napisana przez rodzinę Leona Strehla z Poznania.13

Nazwa: Telegram ślubny 3
Sygnatura:
KAC_TELEG_003
Prawa autorskie:
Kinga Nowińska
Miejsce:
n/d
Data:
29 sierpnia 1927 r.
Opis:
Telegram ślubny z okazji zawarcia związku małżeńskiego przez Mieczysławę Przybyszewską. W górnej części wiązanka bratków z wizerunkiem bacy opowiadającego trójce dzieci na tle Orła Białego. U jego stóp tom „Pana Tadeusza”. Powyżej napis: „Tow. Czytelni Ludowych w Poznaniu.”. Poniżej treść życzeń autorstwa rodziny Nickelmanów z Inowrocławia.14

Nazwa: Telegram ślubny 4
Sygnatura: KAC_TELEG_004
Prawa autorskie: Kinga Nowińska
Miejsce: n/d
Data: 29 sierpnia 1927 r.
Opis: Telegram ślubny z okazji zawarcia związku małżeńskiego przez Mieczysławę Przybyszewską.  W centralnej części wizerunek Adama Mickiewicza oraz wstęga z sentencją: „Ja kochałem cały naród, Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić, Chcę nim cały świat zadziwić!”. Poniżej wizerunek orła białego, z kolei w czterech kwaterach pomniki Mickiewicza kolejno we Lwowie, Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Poniżej życzenia od rodziny Stanisława Głowackiego z Kruszwicy.15

Nazwa: Telegram ślubny 5
Sygnatura: KAC_TELEG_005
Prawa autorskie: Kinga Nowińska
Miejsce: n/d
Data: 29 sierpnia 1927 r.
Opis: Telegram ślubny z okazji zawarcia związku małżeńskiego przez Mieczysławę Przybyszewską. U góry cytat z Roty: „Nie rzucim ziemi/skąd nasz ród!”, nad nim wizerunek Orła Białego w koronie, po lewej medalion z królową Jadwigą, po prawej – Jagiełło. Poniżej życzenia od niezidentyfikowanej rodziny z Polanowic.16

Nazwa: Telegram ślubny 6
Sygnatura: KAC_TELEG_006
Prawa autorskie: Kinga Nowińska
Miejsce: n/d
Data: 29 sierpnia 1927 r.
Opis: Telegram ślubny z okazji zawarcia związku małżeńskiego przez Mieczysławę Przybyszewską. W części przypominającej passe-partou dzieci z różnymi atrybutami edukacji – liczydłem, książką oraz modlące się przed wizerunkiem MB Częstochowskiej. U góry napis „Towarzystwo Czytelni Ludowych”. Poniżej życzenia Józega Zabłockiego z Golejewa.17

Nazwa: Telegram ślubny 7
Sygnatura: KAC_TELEG_007
Prawa autorskie: Kinga Nowińska
Miejsce: n/d
Data: 29 sierpnia 1927 r.
Opis: Telegram ślubny z okazji zawarcia związku małżeńskiego przez Mieczysławę Przybyszewską. Po lewej i prawej stronie ozdoba w formie wycinanki z motywami kwiatowymi. Pośrodku życzenia od J. Chmieleckiego z Kruszwicy.18

Nazwa: Telegram ślubny 8
Sygnatura: KAC_TELEG_008
Prawa autorskie: Kinga Nowińska
Miejsce: n/d
Data: 29 sierpnia 1927 r.
Opis: Telegram ślubny z okazji zawarcia związku małżeńskiego przez Mieczysławę Przybyszewską. W centrum orzeł biały oraz serce, krzyż i kotwica – symbole cnót kardynalnych. W medalionie po lewej gen. J.H. Dąbrowski, po prawej- gen. Kniaziewicz. Poniżej życzenia od (?) z Połajewa.19

Nazwa: Telegram ślubny 9
Sygnatura: KAC_TELEG_009
Prawa autorskie: Kinga Nowińska
Miejsce: n/d
Data: 29 sierpnia 1927 r.
Opis: Telegram ślubny z okazji zawarcia związku małżeńskiego przez Mieczysławę Przybyszewską. W centrum portret Henryka Sienkiewicza, od lewej postacie/sceny z jego utworów: ojciec Kordecki, Michał Jerzy Wołodyjowski, Skrzetuski, Quo Vadis?. Poniżej życzenia „Szczęść Boże, Młodej Parze” p. Felińskiej ze Strzelna.20

Nazwa: Telegram ślubny 10
Sygnatura: KAC_TELEG_010
Prawa autorskie: Kinga Nowińska
Miejsce: n/d
Data: 29 sierpnia 1927 r.
Opis: Telegram ślubny z okazji zawarcia związku małżeńskiego przez Mieczysławę Przybyszewską. W centrum wiarus opowiadający dzieciom, nad nim orzeł biały w koronie. U dołu godło państwowe oraz flagi narodowe. Po bokach cytat z roty: Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”. Poniżej życzenia od rodziny Kruppik ze Strzelna.21

Nazwa: Telegram ślubny 11
Sygnatura: KAC_TELEG_011
Prawa autorskie: Kinga Nowińska
Miejsce: n/d
Data: 29 sierpnia 1927 r.
Opis: Telegram ślubny z okazji zawarcia związku małżeńskiego przez Mieczysławę Przybyszewską.U góry grafika ze statkiem na tle zachodzącego słońca oraz marynarz z orłem białym. Po prawej orzeł biały w tarczy herbowej. Centralnie – hasło: „Nasz Bałtyk Polskim Na Wieki”. Poniżej życzenia od ks. W. Głuszka z Nakła.