Wróble – OSP

KAC_OSPWR_001
Nazwa
: Członkowie OSP we Wróblach w latach 30. XX w.
Sygnatura: KAC_OSPWR_001
Prawa autorskie: Rodzina Kloneckich
Miejsce: Wróble
Data: II poł. lat 30. XX w.
Opis: Członkowie OSP we Wróblach. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie ok. 1935 r. W centrum z laską siedzi p. Jędrzejewski, pierwszy od prawej siedzi p. Stanisław Kanarek.

KAC_OSPWR_002
Nazwa
: Członkowie OSP we Wróblach w latach 60. XX w.
Sygnatura: KAC_OSPWR_002
Prawa autorskie: Fundacja Modrak
Miejsce: Wróble
Data: Lata 60. XX w.
Opis: Członkowie OSP we Wróblach na wozie bojowym. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie przed budynkiem remizy.

KAC_OSPWR_003
Nazwa: Członkowie OSP we Wróblach w roku 1982.
Sygnatura: KAC_OSPWR_003
Prawa autorskie: Fundacja Modrak
Miejsce: Wola Wapowska
Data: 1982 r.
Opis: Członkowie OSP we Wróblach na tle topoli przy remizie OSP we Woli Wapowskiej.

kac_wrobl_004

Nazwa: Członkowie OSP we Wróblach w latach 60. XX w.
Sygnatura: KAC_OSPWR_004
Prawa autorskie: Fundacja Modrak
Miejsce: Wróble, remiza
Data: lata 60. XX w.
Opis: Członkowie OSP we Wróblach wraz z gościem z komendy powiatowej. Zdjęcie wykonano prawdopodobnie podczas walnego zebrania.